TinyBoy 2 L10/L16 升級 Program 已出台 ….

只要拿回舊機及升級費用( 只收回成本價) 便可換全新的套件 ….
TinyBoy 2 L10 -> TinyBoy 2 E10 DIY Kit   $ (((
TinyBoy 2 L16 -> TinyBoy 2 E16 DIY Kit   $ !!((

E10 / E16
– 用 4mm 亞加力 (藍,紅,橙,青色) 隨機發貨
– Y,Z軸平衡調節機制
– 6mm 光軸 Z軸
– 用含油銅套
– 1.3″ OLED
– 改良了的熱頭
– 熱管及熱感線直去主板
– 用改良插頭版 Mega2560 + RAMPS
– 加強版印床, 更加食實第一層料
– 有燈12V開關制
– 金屬12V 插座
– 重新改良啤膠件 (X軸:三點改為四點滑行), Z軸:4mm改為6mm 膠件
– 重新改良三面保護風扇罩
– 可加 最新的進度LED提示燈 (Optional)